Vårt firma

bildeIT Senja har vært i drift helt siden 1997. Bedriften har 5 ansatte, og er det største IT-selskapet i distriktet.

Vi har i alle år jobbet for å bli en helhetlig leverandør for vårt øysamfunn. Helt siden starten har vi hatt fokus på service og gode kunderelasjoner.

Historie

IT Senja ble startet av Tormod Pedersen i 1997. De første årene var firmaet et enkeltmannsforetak uten flere ansatte. Etterhvert har bedriften ekspandert sin virksomhet, og har da hatt behov for å ansette flere personer. Dette skjedde spesielt i forbindelse med satsingen på datalagring som startet opp i 2007. Dette tilbudet har blitt en stor suksess, og vi har flere ganger vært nødt til å utvide anleggene. I dag tilbyr firmaet både lagring og andre IT-relaterte tjenester til kunder i hele Norge.

Godt arbeidsmiljø

Vi er utrolig stolt av det fantastiske arbeidsmiljøet som finnes i vår bedrift. Alle våre ansatte er dedikerte, og gjør sitt ytterste for å nå nye HMS-mål. Det er alltid god stemning på arbeidsplassen, og dette gjør at det er enkelt å trives. Når vi har god trivsel internt så smitter dette også over på servicen vi yter eksternt. Dette mener vi at er mye av grunnen til at vi har så mange fornøyde kunder i dag. Relasjonsbygging må komme innenfra, og være basert på en positiv og fleksibel kultur.

IT Senja blir en stadig viktigere bedrift for hele distriktet. Vi har hele tiden ambisjoner om å ekspandere vår virksomhet til nye områder. En viktig del av strategien handler om å utvide det eksisterende tilbudet innenfor datalagring. Forhåpentligvis kan vi finne nye tjenester som vi kan tilby disse kundene i fremtiden. Da vil IT Senja kunne bli en enda viktigere bedrift for hele Norge.