Våre tjenester

bilde2IT Senja tilbyr en rekke datarelaterte tjenester til våre kunder. Vi er fleksible og kan ta på oss alle typer jobber.

Når man leverer tjenester på en øy så er det viktig å kunne gi et helhetlig tilbud. Dette er noe vi har hatt fokus på fra første dag.

Datalagring

Vår mest populære tjeneste er sikker datalagring. Vi har kunder både i privat og offentlig sektor. På Senja har vi laget flere senter for lagring der vi leier ut plass til ulike aktører. Vi står for drift og sikkerhet på anleggene. Dette er en tjeneste som stadig blir viktigere i et samfunn som hele tiden søker mer trygghet. Ved å velge datalagring gjennom IT Senja kan man være sikker på at sensitive opplysninger ikke kommer på avveie.

Drift av IT-løsninger

Den andre delen av virksomheten går på generell drift av ulike datasystemer. Dette er noe vi først og fremst jobber med lokalt på Senja. Bedrifter har hele tiden behov for teknisk hjelp i forskjellige situasjoner. Over tid har vi bygget opp oss til å bli en helhetlig leverandør på dette området. Vi yter service, og er behjelpelig i forhold til alle typer IT-relaterte behov. I tillegg samarbeider vi med flere aktører om innkjøp. Våre eksperter bidrar til at våre kunder får de beste IT-løsningene som finnes på markedet.

Hos IT Senja er det alltid hjelp å få uavhengig av hva det gjelder. Om du trenger veiledning så stiller vi opp for å møte dine behov. Derfor er vi alltid åpne for nye forslag rundt hvilke typer tjenester vi skal tilby i fremtiden. Om noe er viktig for våre kunder så setter vi det øverst på dagsorden. Hos IT Senja yter vi alle tjenester som det blir behov for i et lite lokalsamfunn med fremtidsorienterte bedrifter.