Data i skolen er positivt

Dessverre finnes det ingen grenser for hvor mye usakelige kritikk skolene skal få for å bruke datamaskiner i undervisningen. Vi mener at det bare er positivt at IT er en integrert del av undervisningen.

Innføringen av databruk i skolen er en positiv effekt av den teknologiske utviklingen. Skolen bør ikke ligge etter resten av samfunnet.

Dårlig av Steinerskolen
I en artikkel fra NRK går Steinerskolen ut mot bruk av data i skolen. De forsøker selv å redusere bruken så mye som mulig på deres skoler. Dette mener vi i IT Senja at er å gå baklengs inn i fremtiden. Hverdagen blir stadig mer preget av teknologien, og dette må skolesystemet ta innover seg. Det er ikke greit at elevene ikke får ta del i den samme virkeligheten som alle andre. Når vi lærer opp barn så bør vi forberede dem på det som møter dem etter skolegangen. Da blir det helt feil at de skal benytte seg av metoder som minner om 50-tallets skoler. Det holder ikke når man skal heve Norge som teknologinasjon i en mer konkurransepreget verden.

IT Senja mener at man heller bør finne flere metoder for å integrere datamaskiner i undervisningen. Skolene bør heller forsøk å ligge i forkant av utviklingen, og implementere IT før andre aktører gjør det samme. Barna våre er den viktigste ressursen vi har for fremtiden. Da er det viktig at vi lærer dem hvor viktig teknologien er for deres egen hverdag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.